Home Achievements Our Star Performers

OUR STAR PERFORMERS

 

 

Our Star Performers (Business)
Darsheel Safary – Actor Abhiraj Choksi
Ruhi Kapasi – Artist at National Level Anant Singhania
Priyanshi Chokshi -Swimmer National Level Samrat Jhaveri
Our Alumini Prashant Ruia
(Medicine) Manish Choksi
Dr Deepak Garg Tarun Anand
Dr Runam Mehta Shashi Sippy
Dr Khyati Mehta Prashant Sanghvi
Nihar Mehta Sanjay Shah
Dipti Guha
Deepak Garg
Neha Mehta