Home Achievements

ACHIEVEMENTS

GREENLAWNS HIGH SCHOOL, MUMBAI - 400 26.
YEAR    MARCH 2017
SR. NO. NAME MARKS %AGE
1 Farzan H. Bharucha 594 99%
2 Kareena N. Parekh 593 98.83%
3 Akanksha D. Chokshi 592 98.66%
4 Bhavika V. Kapadia 590 98.33%
5 Swagi M. Desai 589 98.16%
6 Ansh S. Mehta 586 97.66%
7 Swara M. Desai 584 97.33%
8 Neeraja S. Mehta 583 97.16%
9 Kushi J. Burad 582 97.00%
10 Rithik R. Jain 582 97.00%
11 Drishika B. Gala 582 97%
12 Kunal M. Jain 581 96.83%
13 Yudhir H. Gala 581 96.83%
14 Rahul S. Bharwani 580 96.66%
15 Yash A. Jhaveri 579 96.50%
16 Sanket S. Kharidia 579 96.5%
17 Shruti J. Burad 578 96.33%
18 Isha  A. Mody 578 96.33%
19 Devanshi K. Jhaveri 577 96.16%
20 Parth P. Shah 575 '95.83%
21 Yashvi S. Mehta 573 95.50%
22 Dhruv  R. Jhaveri 573 95.50%
23 Stuti J. Karia 573 95.5%
24 Ritvi R. Moradia 573 95.5%
25 Jay K. Suraiya 572 95.33%
26 Manan R. Jhaveri 572 95.33%
27 Reha A. Adani 571 95.16%
28 Hitanshi S. Shah 570 95.00%
29 Rahil D. Thakkar 569 94.83%
30 Nitant S. Choudhary 568 94.66%
31 Dhwani B. Rathod 567 94.50%
32 Param V. Pitroda 567 94.5%
33 Vrutik R. Shah 566 94.33%
34 Darshik D. Mehta 565 94.16%
35 Jinay S. Sheth 565 94.16%
36 Manav C. Shah 564 94.00%
37 Vatsa J. Maniar 564 94.00%
38 Udit A. Varma 563 93.83%
39 Dhrumit M. Shah 563 93.83%
40 Harshil S. Shah 563 93.83%
41 Kavish C. Shah 563 93.83%
42 Hitanshi D. Choudhary 562 93.66%
43 Divesh S. Jain 560 93.33%
44 Krisha J. Sheth 557 92.83%
45 Moksh A. Shah 555 92.50%
46 Jhanvi S. Jain 554 92.33%
47 Avi V.Shah 554 92.33%
48 Mansi Y. Ruparel 553 92.16%
49 Mohit R. Dokuru 553 92.16%
50 Manav K. Jain 551 91.83%
51 Utsav M. Patel 551 91.83%
52 Naomi K. Surani 550 91.66%
53 Aditya P. Somani 549 91.50%
54 Dhrumil J. Kacheria 549 91.5%
55 Deep R. Gada 546 91%
56 Harshi T. Doshi 546 91.00%
57 Pakshal D. Shrishrimal 545 90.83%
58 Sanya S. Jogani 544 90.66%
59 Punitkumar M. Jain 541 90.16%
ABOVE 90% 59
BETWEEN 80 & 89 31
BETWEEN 70 & 79 7
BETWEEN 60 & 69 1
BETWEEN 50 &59 1
TOTAL 99